×
هشت نشانه‌ی عدم اعتماد به نفس در کودکان

والدین می‌توانند با شناسایی نشانه‌های کاهش اعتماد به نفس در کودکان‌شان، به آن‌ها کمک کنند. آکادمی اعصاب و روان کودکان آمریکا، معمول‌ترین نشانه‌های کاهش اعتماد به نفس کودکان را معرفی کرده که عبارتند از:

  • خودداری از تلاش برای رسیدن به اهداف ؛
  • نشان دادن رفتارهای نامناسب ؛
  • علاقه‌ی بیش از حد به ریاست و کنترلِ افراد ؛
  • بهانه‌گیری برای انجام ندادن کارها ؛
  • کاهش فزاینده‌ی علاقه به شرکت در فعالیت‌ها ؛
  • افت تحصیلی زیاد ؛
  • قطع ارتباط با دوستان و عدم مشارکت در فعالیت‌ها ؛
  • ناتوانی در انتقاد پذیری و پذیرش تحسین.
هر آنچه که باید بدانید