×
جنین‌های منجمدشده‌ی حاصل لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تولد نوزادان سالم‌تر

آزمایش هایی که اخیرا انجام شده است نشان می دهد که جنین های منجمد شده منجر به تولد نوزادان سالم تری می شوند. بر همین اساس مطالعات نشان داده است خانم هایی که با استفاده از جنین های منجمد شده حاصل از لقاح آزمایشگاهی، باردار شده اند عوارض کمتری را تجربه کردند و احتمال تولد زودتر از موعد نوزادشان هم کاهش پیدا کرده است. مادرانی که از جنین های منجمد شده استفاده کرده بودند خطر خون ریزی کمتری را در بارداری تجربه کردند و آمار نوزادان نارس یا با وزن کم متولد شده آن ها کمتر بود.

کلینیک های باروری در بریتانیا معمولا جنین های تازه را بعد از چندروز که از تزریق هورمون های تحریک کننده تخمدان گذشت به بدن زن منتقل می کنند. تخمک های آزاد شده قبل از کاشت جنین در رحم زن، جدا و بارور می شوند. جنین هایی که بلافاصله مورد استفاده قرار نمی گیرند را می توان چندماه یا چندسال منجمد کرد.

با توجه به این نتایج این موضوع مطرح می شود که آیا انجماد همه جنین هایی که قرار است در نتیجه لقاح آزمایشگاهی متولد شوند منطقی تر به نظر نمی رسد؟

یافته های مطالعاتی که حدود 37 هزار بارداری را که تعدادی از جنین تازه و تعدادی از جنین های منجمد شده استفاده کرده بودند، منبع مقالاتی است که در این زمینه منتشر شده است.

پزشکان احتمال می دهند دلیل اینکه جنین های منجمد شده، نوزادان سالم تری ایجاد می کنند این است که این جنین ها با فاصله زمانی طولانی از تحریک تخمدان های زن توسط داروها به رحم منتقل می شوند؛ و از آنجا که سطح هورمون ها در رحم در این بازه زمانی به حالت طبیعی برگشته و جنین در یک محیط طبیعی تر قرار داده می شود، نتیجه مطلوب تری حاصل می شود. برای تولید جنین های تازه، زن تحریک هایی دارویی زیادی را دریافت می کند تا تخمک آزاد کند. در نتیجه محیط رحم هنگامی که جنین ها به درون آن وارد می شوند، تا حدودی غیرطبیعی است.

فرضیه دیگر این است که فقط جنین هایی که کیفیت بالایی دارند طی فرآیند منجمد شدن و ذوب شدن دوام می آورند، گرچه نرخ بقا برای جنین های منجمدشده اکنون در بسیاری از کلینیک ها بیش از 90 درصد است.

اگرنرخ بارداری ها برابر باشد و نتایج حاصل از بارداری ها بهتر باشد، نتایج این تحقیق این سوال را به وجود می آورد که آیا بهتر نیست فرد به جای اینکه از جنین های تازه استفاده کند، همه جنین هایش را منجمد کرده و با فاصله زیادتری آن ها را به رحم منتقل کند؟! در برخی از کلینیک های ژاپن همین روش مورد استفاده است. البته باید به این نکته هم دقت کرد که تغییر روش برای استفاده از جنین های منجمد شده هنوز به اندازه کافی مطمئن نیست و نتایج کامل حاصل از این کار نامعلوم است. به عنوان مثال نرخ دستیابی به بارداری با این روش هنوز به طور کامل بررسی نشده و در مواردی حتی گفته شده است که استفاده از جنین های منجمد شده نرخ تولدهای حاصل از لقاح آزمایشگاهی را کاهش می دهد زیرا این کار علی رغم همه پیشرفت هایی که در زمینه منجمد کردن و ذوب کردن جنین ها صورت گرفته است، باعث کاهش نرخ بارداری می شود.

با تمام این ها در نهایت نتایج این تحقیقات می تواند برای خانم ها درباره امنیت استفاده از جنین های منجمد شده اطمینان خاطر ایجاد کند.

 

هر آنچه که باید بدانید