اتاق عمل
اتاق عمل

محوریت تفکر در خصوص طراحی و اجرای اتاق‌های عمل، رسیدن به بالاترین درصد موفقیت اعمال ناباروری است. به این منظور، مطالعات .....

بیشتر ...
آزمایشگاه
آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکز باروری و درمان ناباروری مام شامل آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی، ژنتیک پزشکی، جنین‌شناسی و آندرولوژی می باشد که ....

بیشتر ...
تصویر برداری
تصویر برداری

بخش تصویربرداری مرکز باروری و درمان ناباروری مام شامل دو اتاق سونوگرافی، یک اتاق ماموگرافی و یک واحد رادیولوژی...

بیشتر ...
مرکز تحقیقات و نوآوری
مرکز تحقیقات و نوآوری

مرکز رشد و نوآوری مام با هدف هدایت ایده های دانش بنیان در حوزه ی علوم پزشکی و سلامت به سمت تولید محصول و تجاری سازی ایجاد شده است . در این مرکز...

بیشتر ...