اتاق عمل

​مرکز فوق تخصصی سلامت باروری و درمان ناباروری مام مفتخر است که به عنوان اولین مرکز فوق پیشرفته‌ی ناباروری در ایران، بهره مند از Class B Clean Room می باشد که در همراهی با Carbon Active Filters از هواسازهای هایژنیک فعالیت می کند.

محوریت تفکر در خصوص طراحی و اجرای اتاق‌های عمل، رسیدن به بالاترین درصد موفقیت اعمال ناباروری است. به این منظور، مطالعات گسترده‌ای با توجه به برترین مراکز درمان ناباروری دنیا و مقالات علمی این حوزه انجام شد و آخرین تکنولوژی بهترین شرکت‌های تجهیزاتی دنیا مورد نظر قرار گرفت. به عنوان مثال دو اتاق عمل اصلی IVF واقع در طبقه هفتم از طریق مسیر Pass Box با آزمایشگاه جنین شناسی که در همین طبقه مجاورت دارد، مرتبط می‌باشند که سبب تسریع گردش کار و مهار دقیق‌تر آلودگی در نمونه‌ها و اتاق عمل می‌شود.

مجموعه خدماتی که در اتاق‌های عمل مرکز فوق تخصصی باروری و درمان ناباروری مام ارائه می‌شوند به شرح ذیل می‌باشند: