​بخش تصویر برداری مرکز فوق تخصصی مام

بخش تصویربرداری مرکز باروری و درمان ناباروری مام شامل دو اتاق سونوگرافی، یک اتاق ماموگرافی و یک واحد رادیولوژی است. دستگاه‌‌های سونوگرافی مرکز در مدل‌های مختلف به تناسب کاربری مورد نیاز در قسمت‌های گوناگون مرکز می‌باشند. در این بخش با توجه به اهمیت سونوگرافی در تشخیص‌های مهم پزشکی (نظیر مشکلات جنینی)، پیشرفته‌ترین دستگاه سونوگرافی دنیا در این حوزه، از برند GE در نظر گرفته شده است.

دستگاه ماموگرافی مرکز نیز از برند Hologic تمام دیجیتال بوده که از برترین برندها می باشد به گونه‌ای که با کمترین پرتوهای مضر و بیشترین امنیت برای کاربران، قابلیت تشخیص کوچکترین توده ها را نیز دارد.