معرفی آزمایشگاه جنین‌شناسی مام

بخش آزمایشگاهی مام با وسعت حدود 1200 مترمربع از آزمایشگاه‌‌‌های پیشرفته‌ی جنین‌شناسی، آندرولوژی، ژنتیک پزشکی، پاتوبیولوژی و کلینیک‌‌‌های تخصصی مشاوره‌ بهره‌ برده و مجهز به مدرن‌ترین و به‌روزترین تجهیزات همراه با مجرب‌ترین پرسنل می‌باشد. این بخش با در نظر گرفتن اهدافی نظیر پیاده‌سازی معتبرترین سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی (ISO-15189)، همکاری با مؤسسات معتبر بین‌المللی و رسیدن به بالاترین سطح استاندارد‌‌های بین‌المللی، آماده‌ی ارائه‌ی بهترین خدمات تشخیصی با بالاترین دقت و صحت در حداقل زمان ممکن می‌باشد.

 خدمات آزمایشگاه جنین‌شناسی مام

آزمایشگاه جنین‌شناسی متشکل از دو فضای Clean Room (Class C) می‌باشد و خدماتی مانند کشت جنین، روش‌های کمک‌باروری مانند تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، تلقیح درون رحمی اسپرم (IUI)، انتقال سلول‌های جنسی به درون لوله‌ی فالوپ (GIFT)، انتقال سلول تخم به درون لوله‌ی فالوپ (ZIFT) و انجماد و ذوب جنین، تخمک و بافت‌های مربوطه را ارائه می‌دهد.

خدماتی که در این آزمایشگاه ارائه می‌شود عبارتند از:

 • انجام عمل تلقیح درون رحمی اسپرم (IUI)
 • انجام عمل لقاح آزمایشگاهی (IVF)
 • انجام عمل تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)
 • انجام عمل لیزر هچینگ
 • نمونه‌برداری از جنین برای انجام غربالگری و تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (PGS, PGD)
 • فریز اسپرم، تخمک و جنین

تجهیزات آزمایشگاه جنین‌شناسی مام

تمامی خدمات ذکرشده با استفاده از بهترین و به‌روزترین تجهیزات در آزمایشگاه جنین‌شناسی مام قابل انجام است. تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:

 • K-Systems IVF Workstation
 • Narishige Microinjection Equipment
 • K-Systems Anti Vibration tables
 • Hamilton Laser-assisted Hatching
 • K-Systems Multi-gas Incubator
 • Panasonic CO2 Incubator
 • Varo lab CO2 Incubator
 • Memmert Oven
 • Memmert Incubator
 • Kitazato Warm Plate
 • K-Systems Dry Bath Incubator, Heating Block
 • K-Systems CO2 & O2 Measurement
 • Nikon Stereomicroscope
 • Nitrogen Tank
 • Sigma Centrifuge
 • Chemical Hood
 • Biosafety cabinet
 • Biosafetyfume hood