مزایا و معایب استفاده از خون بند ناف

خون بند ناف چیست؟

تعریف خون بند ناف: خون بند ناف اصطلاحی است که به خون و مایعات باقیمانده در بند ناف و جفت پس از زایمان گفته می شود که حاوی سلول های ارزشمندی به نام "سلول های بنیادی خونساز" (hematopoietic stem cells) است که برای درمان بیش از 70 نوع بیماری مختلف استفاده می شوند. این بیماری ها شامل کم خونی، اختلالات خود ایمنی، بیماری های ژنتیکی، بیماری عصبی و حتی سرطان می باشد. سلول های بنیادی خونساز قادرند به انواع مختلفی از سلول های خونی از جمله گلبول های قرمز، سفید و پلاکت ها تبدیل شوند. در این متن سعی شده که به بررسی مزایا خون بند ناف و معایب آن پرداخته شود.

در حالی که می توان این سلول ها را از مغز استخوان نیز برداشت کرد، اما آن چیزی که خون بند ناف را متفاوت می کند این است که جمع آوری سلول های بنیادی ساده می باشد. همچنین تعداد سلول های بنیادی آن 10 برابر بیشتر از مغز استخوان بوده و به ندرت ناقل بیماری های عفونی هستند.

خون بند ناف


مزایای استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف

استفاده از سلول های بنیادی موجود در بند ناف برای درمان بیماری ها در مقایسه با سلول های بنیادی مغز استخوان مزایایی دارد،  از جمله مزایا خون بند ناف عبارتند از:

  • سلولهای بنیادی خون بند ناف را می توان برای افراد بیشتری نسبت به سلولهای مغز استخوان استفاده کرد. زمانی که از این سلول ها استفاده می شود، احتمال رد پیوند نسبت به سلول های بنیادی مغز استخوان کمتر خواهد بود.
  • جمع آوری سلول های بنیادی از مغز استخوان آسان تر از مغز استخوان می باشد.
  • این خون را می توان در بانک خون  فریز و ذخیره نمود و می توان از آن برای افراد استفاده کرد، اما سلول های مغز استخوان را باید به سرعت استفاده کرد چرا که به سرعت میمیرند.
  • از سلول های بنیادی مغز استخوان می توان برای تقویت سیستم ایمنی در حین درمان سرطان استفاده کرد، اما سلول های مغز استخوان این قابلیت را ندارند.

معایب استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف

یکی از معایب خون بند ناف، این است که تعداد سلول های بنیادی زیادی ندارد. بنابراین، در زمان استفاده آن برای افراد بزرگسال باید چندین واحد از افراد مختلف باهم ترکیب شوند تا تعداد سلول های بنیادی آن افزایش یابد.
با توجه به مطالب گفته شده و پتانسل درمانی سلول های خون بند ناف، به نظر می رسد استفاده از چنین بانک هایی و اقدام برای درمان های امیدوار کننده آینده باشد و به نوعی سرمایه گذاری برای آینده است.

نویسنده و مترجم : پریسا جاوید زاده

منابع : acog