علل شکست در IVF چیست؟

عوامل متعددی می توانند منجر به عدم موفقیت در IVF شوند که برخی از آن ها ژنتیکی و برخی دیگر غیر ژنتیکی هستند. در ادامه به ذکر برخی از این دلایل می پردازیم.

1. سن مادر

با افزایش سن مادر، کیفیت و تعداد تخمک ها کاهش پیدا می کند. مشخص شده است که سن مادر می تواند از علل کاهش احتمال بارداری او باشد. کاهش کیفیت و کمیت تخمک ها می تواند احتمال موفقیت IVF و بارداری منجر به تولد را کاهش دهد.

2. کیفیت جنین

فرآیند آزمایشگاهی IVF، شامل ترکیب تخمک زن و اسپرم مرد، با هدف تولید جنین است. جنین ها ممکن است در شرایط آزمایشگاهی سالم به نظر برسند، اما زمانی که در رحم کاشته می شوند، به دلیل نقایص غیر قابل تشخیص قادر به ادامه رشد نیستند. در آزمایشگاه های مرکز مام از یک سیستم رتبه بندی برای انتخاب با کیفیت ترین جنین ها برای کاشت در رحم استفاده می شود. جنین ها تا مرحله بلاستوسیستی (5 روز) در یک انکوباتور با محیط ثابت نگهداری می شوند، و روند تکوین آنها توسط کارشناسان خبره به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید کیفیت آنها برای کاشت انتخاب می شوند. همه اینها دست به دست هم می دهند تا در مرکز مام با کیفیت ترین جنین ها برای کاشت انتخاب شوند، و در نتیجه احتمال سقط به دلیل کیفیت پایین جنین به حداقل برسد.

3. پاسخ تخمدان ها

در ابتدای فرآیند ای وی اف، به صورت روزانه، FSH به مادر تزریق می شود که منجر به افزایش تخمک گذاری می شود. در برخی زنان، تخمدان پاسخ مناسبی به این تحریک هورمونی نمی دهد و بنابراین تخمک کافی آزاد نمی کند. این اتفاق به خصوص در مورد زنان با سنین بالاتر مشاهده شده است.

4. شکست در کاشت جنین در رحم مادر

گاهی جنین با موفقیت در رحم کاشته نمی شود. این موضوعمی تواند در نتیجه پولیپ های رحمی، افزایش زودهنگام در سطح پروژسترون، نازکی بیش از حد لایه اندومتر رحم، و یا عفونت رحمی باشد. تمامی این موارد را می توان با آزمایشات مربوطه مورد بررسی قرار داد تا احتمال شکست در تلاش های بعدی به حداقل برسد.


5. سبک زندگی

سبک زندگی سالم در یک حاملگی IVF، درست مانند یک حاملگی طبیعی باید رعایت شود. بهتر است چند ماه قبل از انجام IVF و در حین بارداری حاصل از آن سیگار کشیدن را ترک کنید، چون بر باروری تاثیر منفی دارد. رسیدن به وزن ایده آل با توجه به فیزیولوژی فردی خودتان، تغذیه مناسب، و تمرینات ورزشی منظم نیز از عوامل مهم دیگری است، که باید مورد توجه قرار گیرد.

6. ناهنجاری های کروموزومی

شکست IVF می تواند ناشی از وجود ناهنجاری های کروموزومی در جنین باشد. در چنین مواردی، جنین ممکن است دارای قطعات کروموزومی کمتر یا بیشتر از حد نرمال، یا قطعات کروموزومی با منشا نامشخص باشد. این مساله می تواند منجر به ناهنجاری در جنین و در نهایت سقط جنین و شکست IVF شود. ناهنجاری های کروموزومی می توانند از یکی از والدین به جنین به ارث رسیده باشند، یا به صورت نوظهور در خود جنین ایجاد شده باشند.

7. سیستم ایمنی مادر

گاهی جنین به دلیل فعال شدن سیستم ایمنی بدن مادر علیه جنین سقط می شود. در موارد شکست IVF، لازم است که مادر از نظر دارا بودن یا نبودن آنتی بادی علیه سلول های جنینی کنترل شود و در صورت وجود چنین مشکلی، برنامه درمانی مناسب با صلاحدید پزشک و پیش از تلاش مجدد برای IVF، انجام شود.
در موارد شکست در ای وی اف، پزشک شما مشاوره های لازم را در زمینه علت سقط جنین، و راهکارهای افزایش شانس موفقیت در تلاش های بعدی ارائه خواهد کرد. برخی از آزمایشاتی که ممکن است پزشکتان در این مرحله درخواست کند شامل موارد زیر است:

بررسی سیستم ایمنی مادر
غربالگری وجود عفونت های مختلف
ارزیابی رحم
بررسی کاریوتایپ
ارزیابی اسپرم
بنابراین شکست در ای وی اف پایان راه نیست، بلکه آغاز راه است. پزشک شما علت شکست IVF را شناسایی کرده و در جهت رفع این مشکل اقدام خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که بعد از شکست در ای وی اف باید روحیه خود را حفظ کنید و امیدوارانه مسیر را ادامه دهید. کارکنان مرکز مام تا پایان مسیر و تا
 دستیابی شما به موفقیت در کنار شما خواهند بود.

نویسنده و مترجم : فرزانه رامی

منابع : fertility-academy