پنل بررسی کم‌خونی و فقر آهن

هدف از انجام آزمایش:

بررسی احتمال ابتلا به کم‌خونی(آنمی) و تشخیص کم‌خونی ناشی از فقر آهن 


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

رعایت 8 تا 10 ساعت ناشتایی


موارد مورد بررسی:

  • شمارش کامل سلول‌های خون
  • آهن: بررسی میزان آهن خون، ارزیابی ذخایر آهن و بررسی کم‌خونی فقر آهن
  • فریتین: بررسی میزان ذخیره‌ی آهن
  • ترنسفرین: بررسی توانایی حمل آهن در خون
  • ظرفیت کل اتصال آهن: بررسی توانایی حمل آهن در خون
  • ویتامین B12: بررسی سطح ویتامین B12 به منظور بررسی علت کم‌خونی
  • فولات (فولیک‌‌اسید): بررسی سطح فولات به منظور بررسی علت کم‌خونی
  • شمارش رتیکولوسیت: بررسی فعالیت مغز استخوان در خون‌سازی، بررسی علت کم‌خونی و بررسی پاسخ به درمان کم‌خونی 

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون 


مدت زمان جواب‌دهی:

3 روز کاری 


توضیحات:

خرید پکیج