پنل بررسی قند خون و دیابت

هدف از انجام آزمایش: 

 • بررسی سطح قند خون 
 • پایش افراد دیابتی

شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

رعایت 8 تا 10 ساعت ناشتایی


موارد مورد بررسی:

 • قند ناشتا: بررسی میزان قند خون پس از ۱۰ ساعت ناشتایی و کمک به تشخیص دیابت
 • قند خون 2 ساعت پس از غذا: آزمایش تشخیصی برای افراد دیابتی
 • تحمل گلوکز خوراکی: بررسی میزان تحمل قند
 • انسولین: ارزیابی تولید انسولین، بررسی هایپوگلایسمی، بررسی هایپرگلایسمی
 • سی‌پپتید: بررسی تولید انسولین توسط پانکراس، بررسی علت هایپوگلایسمی و مقاومت به انسولین
 • هموگلوبین A1Cبررسی میانگین میزان قند خون فرد در چند (سه) ماه گذشته
 • گلوکز ادرار: بررسی دفع گلوکز در ادرار
 • میکروآلبومین: تشخیص مراحل اولیه‌ی آسیب کلیوی در بیماران دیابتی

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

 • خون
 • ادرار

مدت زمان جواب‌دهی:

3 روز کاری 

توضیحات:

خرید پکیج