تشخیص جنسیت جنین در اوایل دوران بارداری

هدف از انجام آزمایش:

تشخیص جنسیت جنین از هفته‌ی دهم بارداری با استفاده از DNA آزاد جنینی در خون مادر


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

ندارد


موارد مورد بررسی:

  • شناسایی کروموزوم Y
  • از تشخیص جنسیت جنین در دوران بارداری می‌توان برای بررسی ناهنجاری‌های مرتبط با کروموزوم‌ ایکس نیز استفاده کرد.

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون مادر


مدت زمان جواب‌دهی:

12 روز کاری


توضیحات:

خرید پکیج