پنل تشخیص بیماری‌های دهان و دندان

هدف از انجام آزمایش: 


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد.

موارد مورد بررسی:

  • ADULT (Acro Dermato Ungual Lacrimal Tooth) Syndrome
  • Amelogenesis Imperfecta
  • Ellis-Van Creveld Syndrome
  • Oligodontia

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع آزمایش و بیماری می تواند از یک ماه تا 4 ماه متغییر باشد.


توضیحات:

تشخیص به‌موقع بیماری‌های دهان و دندان منجر به استفاده از گزینه‌های درمانی مؤثر و تشخیص افتاقی بیماری هایی با علائم دهانی و دندانی می شود.  این آزمایش قادر به شناسایی اعضای خانواده که هنوز علامتی نشان نداده یا در معرض خطر هستند بوده و احتیاط یا مداخله برای جلوگیری از بیماری را امکان‌پذیر کرده است.

خرید پکیج