​پنل تشخیص بیماری‌های غدد درون‌ریز

هدف از انجام آزمایش:


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد


موارد مورد بررسی:

 • Chronic Pancreatitis
 • Combined Pituitary Hormone Deficiency
 • Congenital Adrenal Hyperplasia
 • Congenital Generalized Lipodystrophy Type 1/2
 • Diabetes-Obesity
 • Hyperinsulinism
 • Hyperparathyroidism
 • Kallmann Syndrome
 • MODY Neonatal Diabetes
 • Multiple Endocrine Neoplasia Comprehensive
 • Primary Hyperaldosteronism
 • Transient Neonatal Diabetes Mellitus
 • Wolfram Syndrome Comprehensive

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع بیماری و تست می تواند از چند هفته تا 4 ماه متغییر باشد.


توضیحات:

شناسایی و تشخیص به‌موقع بیماری‌های هورمونی به‌طرز چشم‌گیری پیش‌آگاهی بیماری را بهبود می‌بخشد. این پنل با بررسی طیف وسیعی از ژن‌های مرتبط با بیماری‌های هورمونی گزارش پزشکی کاملی ارائه کرده و توصیه‌های لازم و در صورت امکان، تشخیص افتراقی از بیماری‌ها ارائه کرده و امکان مشاوره‌ی ژنتیک دقیق‌تر و تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ي درمان را فراهم می‌کند.


خرید پکیج