پنل تشخیص بیماری‌های چشمی

هدف از انجام آزمایش:

 • امکان انجام ژن درمانی بر اساس جهش شناسایی شده (در صورت امکان)

شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد.


موارد مورد بررسی:

 • Achromatopsia
 • Albinism
 • Alport Syndrome
 • Ataxia with Oculomotor Apraxia Type 1/2
 • Bardet-Biedl Syndrome
 • Ciliopathies
 • Comprehensive Eye Disorders
 • Comprehensive Glaucoma
 • Cone-Rod Dystrophy
 • Congenital Cataracts
 • Corneal Dystrophy
 • Ectopia Lentis
 • Flecked Retina
 • Glaucoma Focus
 • Hermansky-Pudlak Syndrome
 • Joubert Syndrome
 • Macular Degeneration
 • Microphthalmia, Anophthalmia, and Coloboma
 • mtDNA Depletion Syndrome
 • Oculocutaneous Albinism
 • Refsum Disease
 • Retinitis Pigmentosa
 • Retinopathy and Optic Atrophy
 • Senior-Loken Syndrome
 • Septo-optic Dysplasia
 • Usher Syndrome
 • Vitreoretinopathy and Wagner Syndrome
 • Walker Warburg Syndrome
 • Wolfram Syndrome Comprehensive
 • X-Inactivation Analysis
 • Xeroderma Pigmentosum
 • Zellweger Syndrome


نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع بیماری و روش مورد استفاده می تواند از چند هفته تا 4 ماه متغییر باشد.


توضیحات:

آزمایش ژنتیک امروزه به یکی از روش‌های مهم در تشخیص علت بیماری‌های ارثی مرتبط با چشم تبدیل شده است. در حال حاضر بیش از 350 ژن مرتبط با بیماری‌های چشمی شناسایی شده است. با تشخیص قطعی علت بیماری از طریق آزمایش ژنتیک می‌توان جلوی بروز بیماری را گرفت یا سرعت پیشرفت بیماری را آهسته کرد.

خرید پکیج