​پنل تشخیص بیماری‌های تنفسی

هدف از انجام آزمایش: 

 

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون

مدت زمان جواب‌دهی:  

شرایط لازم برای نمونه‌گیری: 

موارد مورد بررسی:

Bronchiectasis

Central Hypoventilation Syndrome

Cystic Lung Disease

Hermansky-Pudlak Syndrome

Kartagener's Syndrome/Heterotaxy with Chronic Respiratory Infections

Lung Disorders

Primary Ciliary Dyskinesia

Pulmonary Arterial Hypertension

Surfactant

توضیحات:

تشخیص علت ژنتیکی بیماری‌های مرتبط با ریه نتایجی مفید برای تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی درمان فراهم می‌کند. در این پنل اکثر ژن‌های مرتبط با بیماری‌های تنفسی ارثی بررسی می‌شود.