​پنل تشخیص بیماری‌های اسکلتی‌

هدف از انجام آزمایش:


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد.

موارد مورد بررسی:

 • Abnormal Mineralization
 • Arthrogryposis
 • Ataxia
 • Ataxia Repeat Expansion Analysis by NGS
 • Chromosomal Sequencing Analysis
 • Cockayne Syndrome
 • Congenital Fiber Type Disproportion
 • Congenital Generalized Lipodystrophy Type 1/2
 • Congenital Myasthenic Syndrome
 • Connective Tissue
 • Cornelia De Lange Syndrome
 • Craniosynostosis
 • Distal Arthrogryposis Syndromes
 • Distal Hereditary Myopathy
 • Dystroglycan-Related Congenital Muscular Dystrophy
 • Early-Onset Ataxia
 • Ehlers-Danlos Syndrome
 • Ellis-Van Creveld Syndrome
 • FGFR-Related Craniosynostosis
 • Hereditary Multiple Osteochondromas (HM Exostoses)
 • Late-Onset Ataxia
 • Limb-Girdle Muscular Dystrophy
 • Loeys-Dietz Syndrome
 • Marfan Syndrome and Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection
 • Meier-Gorlin Syndrome
 • mtDNA Depletion Syndrome
 • Mucopolysaccharidosis
 • Multiple Epiphyseal Dysplasia
 • Muscular Dystrophies
 • Myofibrillar Myopathy
 • Myopathy-Rhabdomyolysis
 • Nemaline Myopathy
 • Neuromuscular
 • Noonan and RASopathies
 • Osteogenesis Imperfecta and Decreased Bone Density
 • Osteogenesis Imperfecta
 • Paget Disease of Bone
 • Primordial Dwarfism
 • Robinow Syndrome
 • Rubinstein-Taybi Syndrome
 • Short Stature
 • Skeletal Dysplasias
 • Spastic Paraplegia
 • Spinal Muscular Atrophy
 • Spinocerebellar Ataxia Type 6 (CACNA1A) Repeat Expansion
 • Spondylocostal Dysostosis
 • Stickler Syndrome
 • Syndromic Congenital Muscular Dystrophy
 • Type VI Collagenopathy
 • Walker Warburg Syndrome
 • X-Inactivation Analysis
 • Zellweger Syndrome

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع بیماری و روش مورد استفاده از یک ماه تا 4 ماه متغییر می باشد.

توضیحات:

بسیاری از اختلال‌های ژنتیکی استخوان سبب بروز ناهنجاری‌های مفصل و اسکلت شده که به‌طرز جدی با رشد و تکوین طبیعی بدن تداخل ایجاد می‌کند. استفاده از آزمایش ژنتیک برای تشخیص دقیق بیماری فرد، قادر به بهبود درمان‌های فردی و ارائه‌ي راه‌کارهای پزشکی به بیمار و خانواده‌ی وی خواهیم بود.

خرید پکیج