​پنل تشخیص بیماری‌های عصبی

هدف از انجام آزمایش:


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد.

موارد مورد بررسی:

 • Actionable Epilepsy
 • Adolescent/Adult Epilepsy
 • Aicardi-Goutieres Syndrome
 • Alzheimer and Dementia
 • Amyotrophic Lateral Sclerosis
 • Arthrogryposis
 • Ataxia
 • Ataxia Repeat Expansion Analysis by NGS
 • Ataxia with Oculomotor Apraxia Type 1/2
 • ATN1 (Dentatorubral-Pallidoluysian Atrophy) Repeat Expansion
 • ATXN1 (Spinocerebellar Ataxia Type 1) Repeat Expansion Analysis
 • ATXN10 (Spinocerebellar Ataxia Type 10) Repeat Expansion
 • ATXN2 (Spinocerebellar Ataxia Type 2) Repeat Expansion
 • ATXN3 (Spinocerebellar Ataxia Type 3) Repeat Expansion
 • ATXN7 (Spinocerebellar Ataxia Type 7) Repeat Expansion
 • ATXN8/ATXN8OS (Spinocerebellar Ataxia 8) Repeat Expansion
 • ATXN8OS (Spinocerebellar Ataxia 8) Repeat Expansion
 • Autism
 • Basal Ganglia Calcification
 • BEAN1 (Spinocerebellar Ataxia 31) Repeat Expansion
 • Brain-Iron Accumulation
 • CADASIL
 • Cerebellar Hypoplasia
 • Cerebral Cavernous Malformations
 • Cerebral Cortical Malformation
 • Charcot Marie Tooth Disease Extended
 • Childhood Epilepsy
 • Chromosomal Sequencing Analysis
 • Ciliopathies
 • Cockayne Syndrome
 • Coffin-Siris Syndrome
 • Cornelia De Lange Syndrome
 • Distal Hereditary Motor Neuropathy
 • Dravet Syndrome
 • Dystonia Dyskinesia
 • Early Onset Familial Alzheimer Disease (EOFAD)
 • Early-Onset Ataxia
 • Epilepsy Comprehensive
 • FGFR-Related Craniosynostosis
 • FMR1 Repeat Expansion Analysis
 • FXN (Freidriech Ataxia) Repeat Expansion
 • Hemiplegia/Stroke
 • Hereditary Neuropathies
 • Hirschsprung Disease
 • Holoprosencephaly
 • Intellectual Disability
 • Joubert and Meckel
 • Joubert Syndrome
 • Late-Onset Ataxia
 • Leukoencephalopathy
 • Lipodystrophy
 • Lissencephaly
 • Lysosomal Disorders
 • Microcephaly
 • Migraine
 • mtDNA Depletion Syndrome
 • Neonatal Epilepsy
 • Neurofibromatosis
 • Neuromuscular
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis
 • Neuronal Migration Disorders
 • NOP56 (SCA36) Repeat Expansion
 • Parkinson Disease Comprehensive
 • Parkinson-Alzheimer-Dementia
 • Polymicrogyria
 • Pontocerebellar Hypoplasia
 • Prader-Willi/Angelman Syndrome with Methylation Analysis
 • Progressive Myoclonic Epilepsy
 • Rett-Angelman
 • Rubinstein-Taybi Syndrome
 • Schwannomatosis
 • Septo-optic Dysplasia
 • Spastic Paraplegia
 • Spinocerebellar Ataxia Type 12 (PPP2R2B) Repeat Expansion
 • Spinocerebellar Ataxia Type 6 (CACNA1A) Repeat Expansion
 • TBP (Spinocerebellar Ataxia Type 17) Repeat Expansion
 • Tuberous Sclerosis
 • Walker Warburg Syndrome
 • X-Inactivation Analysis
 • XLID (X-Linked Intellectual Disability)
 • Zellweger Syndrome

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع بیماری و روش مورد استفاده می تواند از دو هفته تا 4 ماه متغییر باشد. 

توضیحات:

تشخیص قطعی با استفاده از آزمایش ژنتیک اساس درمان مؤثر و مدیریت بسیاری از ناهنجاری‌های مغز و دستگاه عصبی می‌باشد. این پنل بررسی بیش از 1850 ژن مرتبط با بیماری‌های ارثی عصبی را امکان‌پذیر کرده است.

خرید پکیج