​​پنل تشخیص بیماری‌های کلیوی


هدف از انجام آزمایش: نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون

مدت زمان جواب‌دهی:  

شرایط لازم برای نمونه‌گیری: 

موارد مورد بررسی:

Alport Syndrome

Bardet-Biedl Syndrome

Bartter Syndrome

Branchiootorenal Spectrum Disorders

Chromosomal Sequencing Analysis

Ciliopathies

Comprehensive Glomerular Proteinuria

Cystinuria

Expanded Polycystic Kidney Disease

Joubert and Meckel

Joubert Syndrome

Nephronophthisis

Polycystic Kidney Disease

Primary Hyperoxaluria

Renal / Urinary Cancer Comprehensive

Senior-Loken Syndrome

Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome

X-Inactivation Analysis


توضیحات:

پیشرفت‌های اخیر در تکنیک‌های ژنتیک نگرش‌‌های مهمی در تشخیص، طبقه‌بندی، آسیب‌زایی و گزینه‌های درمانی حساس به زمان بیماری کلیه فراهم کرده است. با بررسی بیش از 300  ژن‌ مرتبط با بیماری‌های کلیوی ارائه‌ی نتایج مشخص و واضح در کم‌ترین زمان درباره‌ی شرایط بیماری امکان‌پذیر است.