​پنل تشخیص بیماری‌های پوستی

هدف از انجام آزمایش: 

 •  تشخیص ژنتیکی قطعی
 • امکان جلوگیری از انتقال جهش عامل بیماری به نسل بعد
 • کمک به تشخیص افتراقی

شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

نیاز به شرایط خاصی ندارد.


موارد مورد بررسی:

 • ADULT (Acro Dermato Ungual Lacrimal Tooth) Syndrome
 • Albinism
 • Cardio-Facio-Cutaneous Syndrome
 • Congenital Generalized Lipodystrophy Type 1/2
 • Dyskeratosis Congenita
 • Ectodermal Dysplasia
 • Ehlers-Danlos Syndrome
 • Epidermolysis Bullosa
 • Hermansky-Pudlak Syndrome
 • Ichthyosis
 • Neurofibromatosis
 • Oculocutaneous Albinism
 • Tuberous Sclerosis
 • X-Inactivation Analysis
 • Xeroderma Pigmentosum

نوع نمونه‌ی مورد نیاز: 

خون محیطی


مدت زمان جواب‌دهی: 

بسته به نوع آزمایش و بیماری می تواند از یک تا 4 ماه متغییر باشد.

توضیحات:

یک آزمایش ژنتیک جامع تشخیص حرفه‌ای برای بیماری‌های ژنتیکی پوست که به آن‌ها مشکوک هستیم فراهم می‌کند. وخامت و اثرات بیماری‌های پوستی بسیار گسترده و متغیر بوده و ژن‌های متعددی در بروز آن‌ها دخالت دارند. با تشخیص دقیق علت بیماری امکان ارائه‌ی پیش‌‌آگاهی دقیق‌تر درباره‌ی بیماری به فرد امکان‌پذیر است.

خرید پکیج