پنل بررسی کلسترول و چربی خون

هدف از انجام آزمایش:

ارزیابی میزان کلسترول و چربی خون به منظور بررسی سلامت کلی بدن به‌ویژه سلامت قلب.

شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

رعایت 12 تا 14 ساعت ناشتایی

موارد مورد بررسی:

  • کلسترول
  • تری‌گلیسرید
  • HDL (چربی خوب)
  • LDL (چربی بد) ​

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون 


مدت زمان جواب‌دهی:

یک روز کاری 


توضیحات:

خرید پکیج