غربالگری ژنتیکی سلامت جنین در دوران بارداری (NIPT, Cell Free DNA)

هدف از انجام آزمایش:

 • غربال ژنتیکی جنین از نظر ناهنجاری‌های کروموزومی شایع با استفاده از DNA جنینی آزاد در خون مادر برای
 • مادران بارداری که نتیجه‌ی آزمایش غربالگری یا تصویربرداری‌های دوران بارداری آ‌ن‌ها پرخطر یا مشکوک گزارش شده است؛
 • مادران باردار با سن بالای 35 سال؛
 • مادران بارداری که نگرانی از ابتلا به ناهنجاری‌های ژنتیکی برای جنین آن‌ها وجود دارد؛
 • والدینی که سابقه‌ی ناهنجاری‌های کروموزومی در بستگانشان وجود دارد؛
 • والدین واجد ناهنجاری‌های کروموزومی؛
 • افرادی که در خانواده‌ی آن‌ها سابقه‌ی یک بیماری وابسته به ایکس وجود دارد؛
 • زنانی که نمی‌خواهند خطر سقط روش‌های تشخیصی تهاجمی را بپذیرند؛
 • زوجینی که دارای سابقه‌ی سقط مکرر و مرده‌زایی هستند؛
 • مادران باردار با سابقه‌ی رویارویی با عوامل محیطی تراتوژن مانند اشعه، دارو و غیره؛

شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

ندارد


موارد مورد بررسی:

 • سندرم داون (تریزومی 21 که به علت حضور یک نسخه‌ی اضافی از کروموزوم شماره‌ی 21 ایجاد می‌شود)
 • سندرم ادوارد (تریزومی 18 که به علت حضور یک نسخه‌ی اضافی از کروموزوم شماره‌‌ی 18 ایجاد می‌شود)
 • سندرم پاتو (تریزومی 13 که به علت حضور یک نسخه‌ی اضافی از کروموزوم شماره‌ی 13 ایجاد می‌شود)
 • بررسی تعداد کروموزوم‌های جنسی

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون مادر

توضیحات:

آنالیز DNAهای آزاد جنینی این فرصت را فراهم می‌کند که بدون آسیب زدن به جنین، بعضی ناهنجاری‌های ژنتیکی خاص زودتر تشخیص داده شوند.
خرید پکیج