انجام منظم آزمایشات پاپ اسمیر بهترین روش برای تشخیص سرطان دهانه رحم

تشخیص و درمان به موقع سرطان، امری بسیار ضروری است. با وجود برنامه های گسترده غربالگری، سرطان دهانه رحم همچنان سومین سرطان شایع زنان در کشورهای در حال توسعه است. سرطان دهانه رحم به علت دارا بودن یک دوره طولانی پیش از تهاجم، در دسترس بودن برنامه غربالگری مناسب و درمان موثر ضایعات اولیه، به عنوان یک سرطان قابل پیشگیری شناخته شده است. این سرطان در مراحل اولیه فاقد علائم بوده و تنها از طریق بررسی سلول های ریزش کرده از دهانه رحم قابل شناسایی است.

 غربالگری سرطان دهانه رحم بخشی اساسی با کمک آزمایش پاپ اسمیر و HPV، از مراقبت های بهداشتی معمول زنان است. تقریباً همه موارد سرطان دهانه رحم به دلیل عفونت با آنکوژن های منتقل شونده از راه جنسی یا انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV ایجاد می شوند. هدف اصلی از غربالگری، شناسایی ضایعات پیش سرطانی ناشی از HPV و یافتن سرطان های دهانه رحم در مراحل اولیه است، و بدین ترتیب درمان معمولاً موفقیت آمیز خواهد بود. نشان داده شده است که غربالگری منظم دهانه رحم نه تنها تعداد موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم، بلکه مرگ و میر ناشی از بیماری را نیز بسیار کاهش می دهد. شیوع سرطان دهانه رحم پس از درمان ضایعات پیش سرطانی کمتر از 1٪ و مرگ و میر کمتر از %0.5 است. بنابراین انجام آزمایش پاپ اسمیر و شناسایی زود هنگام و اقدامات درمانی به هنگام تاثیر زیادی در طول عمر فرد مبتلا دارد.


پاپ اسمیر


در کشورهای در حال توسعه به دلیل شیوع رفتارهای پر خطر (شروع زود هنگام فعالیت های جنسی، برخی رفتارهای جنسی پر خطر مانند تعدد شرکای جنسی، استفاده نادرست از کاندوم)، چندین حاملگی به همراه عفونت های باکتریایی مانند کلامیدیا، و سرکوب سیستم ایمنی با ویروس HIV، شانس ابتلا به عفونت HPV بالاست. زنان آلوده به HIV  بیشتر در معرض خطر و تداوم عفونت با چندین نوع HPV هستند که در مقایسه با زنانی که مبتلا به HIV  نیستند، خطر افزایش یافته ای را برای ابتلا به ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم دارند. تخمین زده می شود که %15-10 از زنان ناقل انواع ویروس HPV سرطان زا هستند. سویه های پرخطر ویروس HPV  شامل انواع: 16، 18، 26، 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 53، 56، 58، 59، 66، 68، 73، 82 وسویه های کم خطر ویروس HPV  شامل انواع: 6، 11، 40، 42، 43، 44، 54، 55، 61، 62، 67، 69، 70، 71، 72، 81، 84، 89 هستند. شناسایی سویه های پرخطر ویروس HPV می تواند به بیمار و پزشک وی در راستای اتخاذ تصمیمات مناسب درمانی کمک نماید. بنابراین شناسایی زود هنگام و انجام اقدامات درمانی تاثیر بسزایی در کاهش خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم دارد. بدین ترتیب روش های آزمایشگاهی شناسایی سویه های پر خطر ویروس HPV نقش کلیدی بازی می کنند. گام نخست در استفاده از پتانسیل روش های آزمایشگاه نمونه گیری مناسب با روش پاپ اسمیر است.

نویسنده و مترجم : پریسا جاوید زاده

منابع : jbuon.papsmear cancer