انتخاب جنسیت جنین پیش از بارداری (با کمک تکنیک IVF و PGD)

هدف از انجام آزمایش: 

گزینش جنسیت جنین با استفاده از تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (PGD sex selection) هم‌زمان با انجام روش‌های کمک‌باروری لقاح آزمایشگاهی (IVF) یا تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) به‌ویژه در مواردی که باید از انتقال بیماری‌های ژنتیکی وابسته به جنس جلوگیری کرد.


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

ندارد


موارد مورد بررسی:

​شناسایی کروموزوم Y و X در سلول‌های جداشده از جنین‌ها​


نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

یک یا دو سلول جداشده از جنین‌ سه‌روزه‌ی حاصل از IVF یا ICSI


مدت زمان جواب‌دهی:

2 روز


توضیحات:

جنسیت نوزاد در زمان لقاح تعیین می‌شود و بسته به اینکه سلول اسپرم حاوی چه کروموزوم جنسی است (X یا Y)، جنسیت جنین مؤنث (XX) یا مذکر (XY) می‌شود. امروزه برای تعیین جنسیت جنین پیش از لقاح روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از روش‌های انتخاب جنسیت جنین، استفاده از تکنیک تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD) می‌باشد.

تکنیک PGD تنها روشی است که جنسیت جنین‌ را قبل از انتقال به رحم با دقت بسیار بالایی (90 تا 95 درصد) تعیین می‌کند. جنین‌ها پس از تهیه‌ی تخمک از مادر و نمونه‌ی اسپرم از پدر، در محیط آزمایشگاه تشکیل می‌شوند. از این جنین‌ها در روز سوم رشد که حدود 6 تا 8 سلول تشکیل شده، یک یا دو سلول جدا شده و روی سلول جداشده از هر جنین بررسی‌هایی برای شناسایی کروموزوم‌های جنسی انجام می‌شود. در نهایت جنین‌های با جنسیت مورد نظر به رحم زن منتقل می‌شوند.

در مواقعی که زوج، بیمار یا ناقل بیماری ژنتیکی وابسته به جنس هستند بهترین راه برای جلوگیری از انتقال بیماری به جنین، انتخاب جنین‌هایی با جنسیت خاص می‌باشد که بیماری را نشان نخواهند داد.​

خرید پکیج