پنل بررسی سلامت مادران باردار (از هفته‌ی ۳۶ تا ۳۸ بارداری)

هدف از انجام آزمایش:

بررسی‌های دوره‌ای‌ سلامت مادر باردار ‌


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

ندارد


موارد مورد بررسی:

  • آزمایش HIV در صورت وجود یا سابقه‌ی رفتارهای پرخطر در خانم یا آقا
  • غربالگری استرپتوکوک‌های گروه  B

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

  • خون
  • ادرار

مدت زمان جواب‌دهی:

5 روز کاری


​​توضیحات:

خرید پکیج