غربالگری بیماری‌های ژنتیکی پیش از بارداری (PGS)

هدف از انجام آزمایش:

غربالگری ژنتیکی ناهنجاری‌های کروموزومی در جنین‌های حاصل از روش‌های کمک‌باروری لقاح آزمایشگاهی (IVF) یا تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) برای:

  • افراد واجد انواع ناهنجاری‌های کروموزومی (سندرم داون، ادوارد، پاتو و ...)
  • زنان با سن بالای 35 سال.
  • افراد با سابقه‌ی اختلال در بلوغ، اختلال در چرخه‌ی تخمک‌گذاری و همچنین ابهام در وضعیت دستگاه تناسلی.
  • افراد با سابقه‌ی ناباروری، سقط و مرده‌زایی.
  • افراد با سابقه‌ی رویارویی با عوامل محیطی تراتوژن مانند اشعه، دارو، مواد شیمیایی و ... .
  • مادران دارای سابقه‌ی غربالگری پرخطر یا مشکوک در بارداری‌های قبلی
  • والدینی که سابقه‌ی ناهنجاری‌های کروموزومی در بستگانشان وجود دارد.
  • افرادی که در خانواده‌ی آن‌ها سابقه‌ی یک بیماری وابسته به ایکس وجود دارد.

شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

ندارد


موارد مورد بررسی:

بررسی تمامی کروموزوم‌های جنین قابل انجام می‌باشد.


نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

یک یا دو سلول جداشده از جنین سه‌رو‌زه‌ی حاصل از IVF یا ICSI


مدت زمان جواب‌دهی:

2 روز  


توضیحات:

غربالگری ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (Preimplantation Genetic Screening; PGS) فرآیندی است که به بررسی کروموزوم‌های جنین می‌پردازد. غربالگری ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی به دنبال تشخیص یک بیماری خاص نیست بلکه به دنبال غربال کردن جنین‌های دارای تعداد صحیح کروموزوم می‌باشد.

خرید پکیج