; غربالگری و تشخیص بیماری‌های ژنتیکی جنین قبل و حین بارداری | آزمایشگاه مرکز مام
غربالگری بیماری‌های ژنتیکی پیش از بارداری (PGS)
غربالگری بیماری‌های ژنتیکی پیش از بارداری (PGS)

ادامه مطلب
تشخیص بیماری‌های ژنتیکی پیش از بارداری (PGD)
تشخیص بیماری‌های ژنتیکی پیش از بارداری (PGD)

ادامه مطلب
تشخیص بیماری‌های ژنتیکی در دوران بارداری (با کمک آمنیوسنتز و CVS)
تشخیص بیماری‌های ژنتیکی در دوران بارداری (با کمک آمنیوسنتز و CVS)

ادامه مطلب