پنل غربالگری جنین در سه‌ماهه‌ی دوم بارداری

هدف از انجام آزمایش:

بررسی سلامت جنین و شناسایی نقایص لوله‌ی عصبی، ناهنجاری‌های کروموزومی شایع مانند سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) و سندرم پاتو (تریزومی ۱۳)  با استفاده از مارکرهای آزمایشگاهی 


نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون

مدت زمان جواب‌دهی:

5 روز کاری


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

ندارد

موارد مورد بررسی:

  • گنادوتروپین جفتی انسان (β-hCG)
  • آلفافتوپروتئین  (AFP) 
  • استریول (Estriol) 
  • هورمون اینهیبین (Inhibin-A)  

توضیحات:

مادران باردار باید بدانند که این آزمایش‌های غربالگری جنبه‌‌ی تشخیصی ندارند. در صورتی که نتیجه‌ی آزمایش‌های غربالگری خطر متوسط یا زیاد را نشان دهد انجام تست های تشخیصی توصیه می شود.