پنل غربالگری جنین در سه‌ماهه‌ی دوم بارداری

هدف از انجام آزمایش:

بررسی سلامت جنین و شناسایی نقایص لوله‌ی عصبی، ناهنجاری‌های کروموزومی شایع مانندسندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) و سندرم پاتو (تریزومی ۱۳)  با استفاده از مارکرهای آزمایشگاهی 


شرایط لازم برای نمونه‌گیری:

ندارد

موارد مورد بررسی:

  • گنادوتروپین جفتی انسان (β-hCG)
  • آلفافتوپروتئین  (AFP) 
  • استریول (Estriol) 
  • هورمون اینهیبین (Inhibin-A)

نوع نمونه‌ی مورد نیاز:

خون

مدت زمان جواب‌دهی:

5 روز کاری  


توضیحات:

مادران باردار باید بدانند که این آزمایش‌های غربالگری جنبه‌‌ی تشخیصی ندارند. در صورتی که نتیجه‌ی آزمایش‌های غربالگری خطر متوسط یا زیاد را نشان دهد انجام تست های تشخیصی توصیه می شود.

خرید پکیج