×
عوارض شیرین‌کننده‌های مصنوعی

عوارض شیرین‌کننده‌های مصنوعی 

چاقی در کودکان نسبت به سال های گذشته دو برابر شده است و افزودن شکر به غذاها و نوشیدنی ها عامل شناخته شده مهم در گسترش این امر است.

به نظر می رسد جایگزینی این نوشیدنی های پراز شکر با شیرین کننده های مصنوعی ایمن تر است زیرا کالری کمتری دارند.

شیرین کننده های مصنوعی شامل: آسپارتام، ساخارین، آسه سولفام، سوکرالوز، سیکلامات و... هستند که در ترکیبات موادغذایی و نوشیدنی های مختلف ذکر شده است، توصیه می شود قبل از مصرف هر نوع محصول تولیدی کارخانه ها در ابتدا برچسب آن را مطالعه فرمائید.

شواهد کمی وجود دارد که رابطه مصرف شیرین کننده های مصنوعی و افزایش خطر بیماری های متابولیکی و چاقی در بزرگسالان را نشان می دهند.

اندازه گیری شاخص توده بدنی (BMI) در کودکان

محققین دریافتند، در مقایسه با زنانی که شیرین کننده مصنوعی مصرف نکرده بودند، مصرف روزانه این نوشیدنی ها با افزایش در BMI و احتمال خطر دو برابری اضافه وزن تا سن یکسالگی کودک در ارتباط بود.

نحوه افزایش BMI با مصرف شیرین کننده های مصنوعی چگونه است؟

برخی معتقدند، زمانی که گیرنده های دهان و روده در معرض شیرین کننده های مصنوعی قرار می گیرند، باعث تحریک اشتهای فرد می شود که در بلند مدت باعث اضافه وزن می شود.

برخی معتقدند، شیرین کننده های مصنوعی ممکن است باعث تغییر انواع و یا تعداد باکتری های روده شده و تغییرات متابولیکی ایجاد کند.

از آنجا که چندین مکانیسم در این امر دخیل هستند اما بررسی این امر از نظر حیطه علم تغذیه نیازمند مطالعه است.

در حال حاضر هزاران محصول تغذیه ای و نوشیدنی حاوی شیرین کننده های مصنوعی در بازار موجود است، به همین دلیل تحقیقات بیشتری در زمینه سلامت جامعه نیاز است.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید