×
آشکار شدن ژن‌های آغازکننده‌ی شکل‌گیری جنین انسان

آشکار شدن ژن‌های آغازکننده‌ی شکل‌گیری جنین انسان

در آغاز حیات یک فرد تنها یک سلول تخمک لقاح یافته (تخم یا زیگوت) وجود دارد. روز بعد از لقاح دو سلول، بعد از دو روز چهار سلول و بعد از سه روز هشت سلول به وجود خواهد آمد و این تقسیم های سلولی همین طور ادامه خواهد داشت تا زمانی که هنگام تولد میلیاردها سلول در بدن فرد ایجاد شده است. ترتیبی که طبق آن ژن های ما بعد از لقاح فعال می شوند یکی از رازهای تکوین انسان به شمار می رود.

حدود 23 هزار ژن در جسم انسان وجود دارد. در مطالعه اخیر، دانشمندان دریافتند که فقط 32 مورد از این ژن ها دو روز بعد از لقاح روشن می شوند وتا روز سوم 129 ژن فعال وجود خواهد داشت. 7 مورد از این ژن های یافت شده قبلا کشف نشده بودند.

این ژن ها کلید شروعی هستند که تکوین جنین انسان را روشن می کنند. به عبارتی مانند این است که سنگی را درون آب پرت کنید و سپس موج هایی که روی سطح گسترده می شوند را نگاه کنید.

دانشمندان باید راهی جدید برای بررسی نتایج پیدا می کردند تا بتوانند ژن های جدید را پیدا کنند. بیشتر ژن ها پروتئین های خاصی را کد می کنند ولی تعدادی از توالی های تکراری DNA وجود دارد که از آن ها با عنوان "DNA های به درد نخور" یاد می شد اما در حقیقت معلوم شده است که این توالی ها در تنظیم بیان ژن ها اهمیت دارند. این مطالعه اخیر نشان می دهد که ژن هایی که به تازگی شناسایی شده اند می توانند با این توالی های تکراری برهم کنش داشته باشند و این امر برای شروع تکوین، حیاتی است.

نتایج، دیدگاه های جدیدی را پیرامون تنظیم تکوین اولیه جنین در انسان فراهم می کند. عوامل جدیدی شناسایی شده اند که ممکن است در برنامه ریزی مجدد سلول ها به سمت سلول های بنیادی پرتوان نقش داشته باشند و بتوان توسط آن ها درمان های جدیدی برای طیف وسیعی از بیماری ها و همین طور درمان ناباروری ایجاد کرد.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید