×
اضافه‌وزن بین دو بارداری و مشکلات ناشی از آن

اضافه‌ وزن بین دو بارداری و مشکلات ناشی از آن

چاق شدن زنان بین دو بارداری با احتمال فوت کودک در یک سال اول زندگیش ارتباط دارد. احتمال فوت کودک در زنانی که بین حاملگیها وزن میگیرند بیش‌تر از زنان دیگر است.

دادههای مربوط به اضافه‌ وزن زنان و مرگ کودک در سال اول زندگی نشان‌دهنده‌ی ارتباط مستقیمی بین آنها در یک ماه اول زندگی کودک است. زنانی که شش تا یازده کیلوگرم بین دو بارداری افزایش وزن داشته باشند، 27 درصد بیشتر از زنانی که وزن نگرفته‌اند، احتمال دارد فرزندشان را در همان سال اول زندگی از دست بدهند و خطر فوت کودک در زنانی که بیشتر از یازده کیلوگرم در فاصله‌ی دو بارداری چاق شده‌اند، 60 درصد بیشتر از زنانی است که بین دو بارداری اضافه‌ وزن مشهودی نداشته‌اند.

امکان مرگ جنین به دلیل وزن زیاد مادر در بارداری وجود دارد. همچنین ممکن است نوزاد در زمان زایمان به علت نقایص بدو تولد یا کمبود اکسیژن فوت کند. البته عفونت و سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در مرگ کودک است.

از طرفی اگر زنان بین دو بارداری برای کاهش وزن خود تلاش کنند، می‌توانند از احتمال مرگ فرزند خود در ماه اول زندگیش بکاهند. اگر مادر بتواند شش کیلوگرم وزن خود را بین دو بارداری کم کند، پنجاه درصد به  ادامه‌ی زندگی کودک خود کمک کرده است.

در نتیجه توجه به تناسب وزن برای زنانی که بعد از یک زایمان، قصد بارداری مجدد دارند بسیار حائز اهمیت است. داشتن تغذیه‌ی مناسب و ورزش، توصیه‌هایی است که کارشناسان برای تناسب وزن زنان و کاهش آمار فوت کودک پیشنهاد می‌کنند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید