×
افزایش احتمال بارداری در زنان با جراحی لوزه و آپاندیس

 افزایش احتمال بارداری در زنان با جراحی لوزه و آپاندیس  


یک مطالعه‌ی جدید ارتباط شگفت‌انگیزی را بین عمل جراحی برداشتن آپاندیس و یا لوزه در سن و سال کمتر و افزایش شانس بارداری زنان کشف کرده است. در مطالعات جدید زنانی که در جوانی تحت عمل جراحی لوزه و یا آپاندیس قرار گرفته بودند به میزان بیشتری باردار شدند.

عمل جراحی برداشتن لوزه‌ها، یک عمل شناخته شده برای برداشتن لوزه‌های عامل التهاب و عفونت‌های مکرر و یا اختلال تنفس در خواب است.

عمل جراحی برداشتن آپاندیس، به نام آپاندکتومی، به طور معمول درمان خط اول یک بیماری شناخته‌شده به عنوان آپاندیسیت بوده و به منظور خارج کردن اندام آلوده یا متورم انجام می‌شود.

هر دو روش جراحی در ایالات متحده شایع است. مطالعات نشان می‌دهد در هر 2000 نفر یک آپاندکتومی در در طول عمر فرد انجام می‌شود، در حالی که بیش از پانصد هزار عمل برداشتن لوزه در هر سال در ایالات متحده و عمدتاً در میان کودکان انجام می‌شود.

در ابتدا گمان می‌رفت زنان جوانی که آپاندکتومی شدند ممکن است با احتمال کمتری در مراحل بعدی زندگی باردار شوند. اما در سال 2012، در یک مطالعه‌ی دیگر متوجه اثر معکوس آپاندکتومی بر باروری شدند. یافته‌های حاصل از مطالعه‌ی اخیر نشان داد که هر دو عمل جراحی لوزه و آپاندیس ممکن است شانس بارداری یک زن را بهبود بخشد.

اولین بررسی‌ها بر روی زنانی که آپاندیس خود را برداشته بودند چنین نتیجه تعجب‌آوری را نشان داد که با احتمال بیشتری باردار شدند. اما نیاز به بررسی در گروه گسترده‌تری بود. برای رسیدن به این مهم، تیم سوابق پزشکی 54675 زنی که فقط آپاندکتومی کرده بودند و 112607 زنی که فقط جراحی لوزه داشتند و 10340 زنی که هر دو روش جراحی را داشتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. همه زنان از بریتانیا و در سال‌های 1987-2012 مورد مطالعه قرار گرفته بودند. محققان میزان بارداری در میان هر گروه از زنان جراحی شده را با 355244 زن از جمعیت عمومی‌ای که جراحی لوزه و آپاندیس نداشتند مقایسه کردند. در مقایسه با زنان جمعیت عمومی، زنانی که آپاندکتومی، جراحی لوزه یا هر دو را داشتند دارای میزان بارداری بالاتری بودند.

در حالی که میزان بارداری زنان در جمعیت عمومی 43.7 درصد بود، میزان بارداری زنانی که جراحی آپاندیس یا لوزه داشتند، به ترتیب 54.4 درصد و 53.4 درصد بود. میزان بارداری حتی برای زنانی که هر دو روش را داشتند 59.7 درصد و از همه بالاتر بود. زنانی که تحت یک یا هر دو روش جراحی قرار گرفته بودند با احتمال بیشتری نسبت به کسانی که هیچ کدام از این دو جراحی را نداشتند زودتر باردار شدند.

محققین تأکید می‌کنند که نتایج آن‌ها پیشنهاد نمی‌کند که زنان باید لوزه یا آپاندیس خود را به منظور افزایش شانس بارداری جراحی کنند. بلکه آن‌ها بر این باورند که این نتایج باید نگرانی‌های زنان جوانی که آپاندکتومی شدند از تأثیر آن بر باروری آینده را کاهش دهد.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید