×
افزایش خطر مرگ نوزادان در مادرانی که بین بارداری‌هایشان دچار اضافه‌وزن می‌شوند

افزایش خطر مرگ نوزادان در مادرانی که بین بارداری‌هایشان دچار اضافه‌وزن می‌شوند

با بررسی در مورد بارداری ها بیان شده است که خطر مرگ نوزاد در سال اول زندگی، در مادرانی که بین بارداری اول و دوم دچار اضافه وزن می شوند در مقایسه با مادرانی که اضافه وزن پیدا نمی کنند، بیشتر است.

محققان با بررسی مرگ مرتبط با تغییر وزن مادر بین بارداری اول و دوم به این نتیجه رسیدند که خطر مرگ نوزاد با افزایش وزن مادر بین بارداری ها، در چهار هفته اول زندگی افزایش می یابد. در واقع خطر مرگ نوزاد در مادرانی که 6 تا 11 کیلوگرم اضافه وزن پیدا کردند، 27% و در مادرانی که بیش از 11 کیلوگرم افزایش وزن داشته اند در مقایسه با زنانی که وزن ثابتی داشته اند، 60% افزایش نشان داده است.

دلایل مرگ و میر نوزادان شامل ناهنجاری های مادرزادی، خفگی هنگام تولد، عفونت و "سندرم مرگ ناگهانی نوزاد"، است. خطر به دنیا آمدن جنین مرده نیز با افزایش وزن، افزایش می یابد.

در مورد مادران چاقی (BMI ≥25 kg/m²) که بین بارداری ها، وزن خود را کاهش می دهند، خطر مرگ فرزند در چهارهفته اول زندگی کاهش می یابد. کاهش وزن حداقل به میزان 6 کیلوگرم پیش از دومین بارداری، مرتبط با 50% کاهش در مرگ نوزادان تازه متولد شده است.

داده ها به اهمیت نگه داشتن وزن متناسب اشاره دارد و رژیم های غذایی سالم ، فعالیت فیزیکی و کاهش وزن اضافی به صورت مداوم را پیشنهاد می کند و ارتباط این موارد را با کاهش نرخ مرگ نوزادان و به دنیا آمدن جنین های مرده (سقط جنین) بیان می کند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید