×
افزایش میزان متابولیسم بدن در دوران بارداری

افزایش میزان متابولیسم بدن در دوران بارداری  

بارداری همزمان است با بروز تغییرات چشمگیر در جسم و روح مادر. از جمله این تغییرات، تغییرات متابولیسمی است. تغییراتی که انرژی مورد نیاز جنین را تامین می کند. نتایج تحقیقات انجام شده در مرکز پزشکی دانشگاه مریلند نشان می دهد، متابولیسم مکانیسمی است که بدن خانم باردار از طریق تغییر میزان مصرف مواد غذایی و نوشیدنی، انرژی مورد نیاز برای عملکردهای بدن جنین را تامین می کند. به طور کلی، در دوران بارداری، متابولیسم بدن مادر برای تامین نیازهای جنین افزایش پیدا می کند.

میزان متابولیسم پایه در دوران بارداری

میزان کل مصرف انرژی خانم باردار در دوران بارداری به علت افزایش میزان متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate = BMR)  افزایش می یابد. انرژی ضروری برای متابولیسم پایه به تغذیه قبل از بارداری و اندازه جنین بستگی دارد. یوپ ما ون راجی و همکارانش در سال 1990 مطالعاتی انجام داده اند که در آن میزان انرژی در فعالیت بدنی مادر در طول بارداری و اولین سال بعد از زایمان را در خانم های هلندی با شیوه زندگی مشترک بررسی کرده اند. به این نتیجه رسیده اند که متابولیسم در طول بارداری به طور عمده به دلیل تقاضای جنین افزایش می یابد.   

در خانم های بارداری که ذخایر انرژی کمی دارند، برای حفظ انرژی، میزان متابولیسم پایه کاهش زیادی دارد. همچنین، خانم هایی که جنین بزرگتر دارند افزایش بیشتر در میزان متابولیسم پایه شان مشاهده می شود.

سطح انرژی در دوران بارداری

برای انجام متابولیسم در بدن، مادر در دوران بارداری به انرژی بیشتری نیازمند است. ورزش و سایر فعالیتهای بدنی تاثیر بسیار زیادی روی بدن خانم باردار، متابولیسم بدن و رشد جنین می گذارد. بارداری بر ظرفیت مادر برای انجام فعالیت فیزیکی هم تاثیر می گذارد. به همین دلیل در طول بارداری، فعالیت های قلبی و عروقی هم در راستای انجام فعالیت بدنی افزایش می یابد.

نیازهای تغذیه ای

تغذیه مادر در دوران بارداری بر میزان رشد جنین و متابولیسم اثر دارد. ترکیبی از کالری موجود در نوشیدنی ها و غذاهای مصرف شده، همراه با اکسیژن، انرژی مورد نیاز مادر را تامین می کند. خانم باردار برای انجام فعالیت هایی مانند گردش خون، تنفس، تنظیم سطح هورمون و رشد جنین نیاز به انرژی دارد.

در چند هفته اول بارداری، بدن به طور فعال برای ذخیره چربی، آن را سنتز می کند و حساسیت به انسولین تا حدودی افزایش می یابد. در سه ماهه آخر بارداری، بدن نسبت به انسولین مقاوم تر می شود. مقاومت به انسولین باعث می شود که بدن مادر با متابولیسم مواد غذایی و مواد مغذی باعث افزایش چربی و گلوکز در بدن شود، در نتیجه منجر به افزایش دسترسی  این مواد برای جنین در حال رشد و همچنین تولید انرژی مادر و متابولیسم بدن می شود.

 

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید