×
اسپرم اطلاعات مربوط به وزن پدر را با خود حمل می‌کند

اسپرم اطلاعات مربوط به وزن پدر را با خود حمل می‌کند

یافته های اخیر نشان می دهند که وزن مرد بر اطلاعات وراثتی اسپرم اثر می گذارد. سلول های اسپرم مردان لاغر و چاق در مکان های مرتبط با کنترل اشتها، دارای نشانه های اپی ژنتیکی متفاوتی هستند. مقایسه بین 13 مرد لاغر و 10 مرد چاق، نشان داد که فرزندان مردان چاق بیشتر در معرض چاقی هستند.

مطالعاتی که روی تغییرات اسپرم در مردانی که برای کاهش وزن عمل جراحی انجام داده بودند نشان داد که به طور متوسط 5000 تغییر ساختاری در DNA اسپرم نسبت به قبل از جراحی  به وجود آمده است. برای یافتن اثرات آن روی فرزندان زمان بیشتری مورد نیاز است اما شواهد تاکنون حاکی ازآن است که اسپرم حاوی اطلاعاتی راجع به سلامتی مرد است. همانطور که می دانیم زن درهنگام بارداری باید مراقب سلامتی خود و کودک باشد و از آلودگی ها دور بماند و دخانیات مصرف نکند و.... اما با مطالعات اخیر درمی یابیم که این توصیه ها در مورد مرد هم صدق می کند و فاکتورهای سلامتی مرد پیش از لقاح، بر سلامت جنین تاثیر خواهد گذاشت.

منشا این مطالعات از زمانی است که افرادی که در روستای کوچکی در بازه زمانی خاص در قحطی به سر برده بودند، کودکانشان در معرض پیشرفت بیماری های قلبی قرار گرفتند که این امر نشان دهنده ی استرس غذایی منتقل شده توسط نشانه گذاری های اپی ژنتیکی از نسل های قبلی است. "نشانه های اپی ژنتیکی قادر به کنترل چگونگی بیان ژن ها هستند"

به احتمال زیاد تغییرات روی RNA های کوچک که نقش آنها دقیقا مشخص نیست باعث این پدیده می شود. در مورد اینکه این تغییرات ایجاد شده به دلیل عوارض جانبی چاقی یا شیوه زندگی است تحقیقات نشان داد که وزن فرد فاکتور اصلی این تغییرات است. دلیل ارزشمند بودن اطلاعات وزن پدر برای فرزندان به احتمال زیاد دلایل تکاملی دارد. برخلاف گذشته  که به منظور مقاومت دربرابر عفونت و ذخیره انرژی، چاق کردن کودکان رواج داشت؛ امروزه چاقی بچه ها مزیت به حساب نمی آید!

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید