×
استعداد ژنتیکی بیش از ۸ درصد کودکان سرطانی برای ابتلا به این بیماری

استعداد ژنتیکی بیش از ۸ درصد کودکان سرطانی برای ابتلا به این بیماری

بیش از 8درصد کودکان مبتلا به سرطان جهش های ژنی دارند که این مسئله خطر ابتلای آن ها به سرطان را افزایش می دهد.

محققین تومور و بافت های طبیعی 1200 کودک سرطانی را بررسی کرده و متوجه شدند که 8.5 درصد این کودکان جهش های ژنتیکی در بافت های سالم خود دارند که خطر سرطان را افزایش می دهد. بیش از نیمی از این کودکان دارای چنین جهش های ژنی، در خانواده هایی متولد شده اند که سابقه هیچ گونه سرطانی را ندارند.

در گذشته محققین بر این باور بودند که چنین جهش هایی نادر هستند و فقط در کودکانی با سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان بروز می کنند. یافته های جدید نقطه عطفی در فهم ما از خطر ابتلای کودکان به سرطان خواهد بود و احتمالا شیوه ارزیابی بیماران را تغییر خواهد داد.

برای بسیاری از کودکان مبتلا به سرطان، استفاده از نسل جدید توالی یابی DNA به صورت جامع، که هم تومور و هم بافت های سالم را توالی یابی می کند اطلاعات ارزشمندی را فراهم می کند که نه تنها مدیریت بالینی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه منجر به مشاوره ژنتیک و آزمایش والدین فرد و خواهر و برادرهای او می شود که ممکن است در معرض خطر باشند.

فراوانی 8.5 درصد، تخمین فعلی محققین از تعداد کودکان مستعد ابتلا به سرطان از نظر وراثتی است. این رقم احتمالا با افزایش دانش ما درباره جهش های این رده ژن ها در بیماران سرطانی جوان، بیشتر می شود.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید