×
چاقی و ناباروری مردان ؛ یک مشکل بهداشت جهانی

چاقی و ناباروری مردان ؛ یک مشکل بهداشت جهانی


در سال‌های اخیر افزایش تعداد افراد چاق به عنوان یکی از مشکلات بهداشت جهانی مطرح می‌باشد. ناباروری مشکل خاموشی بوده که در مردان چاق مشاهده می‌شود. این نکته به ویژه از زمانی که تعداد زیادی از کودکان، نوجوانان و مردان جوان با اضافه‌وزن مواجه شده‌اند، مشاهده شده و نکته‌ای درخور تأمل است.

عادات غذایی بر باروری در مردان تأثیرگذار می‌باشد. اخیراً یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه پورتو پرتغال، مقاله‌ای در زمینه‌ی طراحی دارویی در مجله‌ی چاقی و تأثیر آن بر پتانسیل باروری مردان منتشر کرده‌اند.

در این مقاله بیان شده که چاقی یک بیماری متابولیک بوده و اختلال هورمونی فراوانی را ایجاد می‌کند. هورمون‌های گوارشی اثر شدیدی از طریق عدم تعادل انرژی القاشده با مصرف بیش از حد مواد غذایی را نشان می‌دهند. هرچند تأثیر این هورمون‌ها بر دستگاه تناسلی مرد ناشناخته می‌باشد. در حال حاضر هورمون‌های گوارشی و ادیپوزی کانون توجه تعداد زیادی از محققان قرار گرفته است.

این مطالعه بسیار جالب جدیدترین بحث بر روی چاقی و ناباروری در مردان بوده است. در سال گذشته این تیم تحقیقاتی چندین مقاله در زمینه‌ی شیوه‌ی زندگی و عادات غذایی‌ای که نقش کلیدی در سلامت تولیدمثلی مردان بازی می‌کند را منتشر کرده‌اند. انتظار می‌رود مسئولان این امر به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید