×
درمان ناباروری مردان از طریق بازیابی تستوسترون

درمان ناباروری مردان از طریق بازیابی تستوسترون

بازیابی تستوسترون در مردان، بدون به خطر انداختن باروری، موثرتر از جایگزین کردن آن می باشد. تحقیقات در فاز III مطالعات بالینی نشان داده است داروهایی که با بازیابی تولید طبیعی تستوسترون عمل می کنند اثر منفی بر تعداد اسپرم مردها ندارند در حالی که، مصرف ژل موضعی تستوسترون باعث افت قابل توجهی در تعداد اسپرم می شود.

درمان جایگزین کردن تستوسترون(روش Androgel) می تواند سطح انرژی در مردان، میل جنسی، خلق و خوی را تقویت کند، اما باعث می شود بدن فرض کند که میزان کافی تستوسترون تولید می کند و در نتیجه تولید تستوسترون را کاهش دهد؛ در نتیجه، کاهش قابل توجهی در تعداد اسپرم مشاهده می شود که در نهایت منجر به ناباروری می گردد، چراکه بدن برای تولید اسپرم نیاز  به تستوسترونی دارد که خودش تولید می کند.

محققان دریافتند، مصرف دارو citrate Enclomiphene ، سطح تستوسترون خون را بعد از 16 هفته به سطح طبیعی برمی گرداند و غلظت اسپرم درسطح طبیعی باقی می ماند چراکه فرایند اسپرماتوژنز ( فرآیند تولید اسپرم) صورت می گیرد، در حالی که در روش Androgel سطح تستوسترون خون طبیعی می شود اما به دلیل سرکوب عملکرد بیضه باعث کاهش قابل توجهی در غلظت اسپرم می گردد و باروری را تحت تاثیر قرار می دهد.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید