×
جالب‌ترین خاصیت روغن ماهی در بارداری

جالب‌ترین خاصیت روغن ماهی در بارداری 

یک مطالعه‌ی استرالیایی نشان داد زنانی که دوز بالای مکملهای روغن ماهی در نیمه‌ی دومِ بارداری تا به هنگام تولد فرزندشان مصرف نمودهاند، فرزندانی با قدرت مغزی بیشتر به دنیا آوردند. در این مطالعه یک گروه از زنان را با مصرف روغن ماهی از 20 هفته‌ی بارداری با یک گروه دیگر با مصرف روغن زیتون از همین زمان مقایسه نمودند. سپس کودکان متولد شده از این زنان را در سن 2.5 سالگی از نظر رشد مورد بررسی قرار دادند. کودکانی که تحت رژیم مکمل روغن ماهی در دوران جنینی قرار داشتند در هماهنگی دست و چشم، درک، طول عبارت و واژگان از کودکانی که تحت رژیم مکمل‌های روغن زیتون در آن دوران بودند، بسیار بالاتر بودند.
محققان تأثیر عواملی مانند تغذیه با شیر مادر و سن مادر را نیز در نظر گرفته و همچنان کودکانی که مادران‌شان روغن ماهی مصرف کرده بودند در رشد، هماهنگی و قدرت تفکر پیشرفته‌تر بودند.

این داده‌های اولیه نشان می‌دهد که مصرف مکمل روغن ماهی با دوز نسبتاً بالا در طول 20 هفته‌ی آخر بارداری نه تنها بی‌خطر است، بلکه به نظر می‌رسد که دارای اثرات مفید بالقوه نیز هست که نیاز به کاوش بیشتری دارد. محققان بر این باورند که سه ماه آخر بارداری یک زمان حیاتی برای زنان باردار است تا با مصرف مکمل‌های روغن ماهی، سبب جهشی در رشد مغزی فرزندشان شوند.

امگا‌ 3 اسیدهای چرب بالا در روغن ماهی نقش مهمی در رشد مناسب دستگاه عصبی مرکزی کودک دارند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که امگا‌ 3 همچنین می‌تواند در طول بارداری باعث کاهش فشار خون بالا و تسکین افسردگی پس از زایمان شود.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید