×
نقش دوران کودکی در بارداری

نقش دوران کودکی در بارداری

محققان توانستند ارتباطی را بین دوران کودکی و بزرگسالی افراد پیدا کنند. یکی از این ارتباطات، تأثیر آن بر آینده‌ی تولیدمثلی فرد است. دوران کودکی سخت و پر اضطراب می‌تواند با اثر گذاشتن بر چرخه قاعدگی، زمینه‌ساز ناباروری فرد ‌شود. حتی دانشمندان تصور می‌کنند این ارتباط در اصلِ بقا نقش دارد.

در پژوهش انجام شده، به بررسی اختلالات ناباروری، اختلال چرخه‌ی عادت ماهانه و دوران کودکی سخت پرداختند و نتایج نشان ‌می‌داد که نقش خانواده در دوران کودکی و حوادث ناخوشایند، مشکلات خانوادگی، اعتیاد والدین و تجاوز می‌تواند باعث اختلالاتی در دستگاه تولیدمثل کودک در آینده شود. این اختلالات زمینه‌ساز نازایی یا تأخیر در باروری می‌شود.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید