×
پدران دارای اضافه وزن خطر ابتلا به سرطان پستان را در دخترانشان افزایش می دهند.

پدران دارای اضافه وزن خطر ابتلا به سرطان پستان را در دخترانشان افزایش می دهند.


تعدادی از مطالعات، اهمیت تغذیه و وزن مادر در دوران بارداری را بر خطر ابتلا به سرطان پستان فرزندان نشان داده است. تحقیقات جدید نشان می دهد که این موضوع برای پدران نیز صدق می کند؛ چاقی بیان ژن های اسپرم را تغییر می دهد و این تغییر ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را در فرزندان دختر این مردان افزایش دهد.

بعد از سرطان پوست، سرطان پستان شایع ترین سرطان بین زنان آمریکایی است. تغییرات خاصی که در ژن ها اتفاق می افتد احتمال ابتلا به سرطان پستان را در زنان تحت تاثیر قرار می دهد، حدود 5 تا 10 درصد این تغییرات ژنی به ارث می رسند.

مطالعات قبلی نشان داده است که سبک زندگی مانند رژیم غذایی خاص و سیگار باعث جهش های ژنی می شوند که به نسل بعد منتقل می شود و برخی مطالعات نیز مشخص کرده است که اضافه وزن مادر باعث تغییرات ژنی می شود که فرزند را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان قرار می دهد.

اضافه وزن پدر نیز احتمال ابتلا به سرطان پستان را در دختران وی افزایش می دهد.

محققین تحقیقاتی را انجام داده اند که در آن موش های نر را به دو دسته تقسیم کردند و قبل از اینکه با موش های ماده با وزن طبیعی جفت گیری کنند، به یک دسته رژیم طبیعی (دسته کنترل) و به یک دسته رژیم چاق کننده دادند. سپس بافت های پستان و نرخ سرطان را در فرزندان آن ها آنالیز کردند. آن هایی که پدرانشان هنگام تولد آن ها به چاقی مبتلا بودند،  در مقایسه با نوزادان ماده ای که پدرانی با وزن طبیعی داشتند، در تکوین بافت پستان تاخیر داشتند و بیشتر احتمال داشت که به سرطان پستان مبتلا شوند.

گروه تحقیقاتی که اسپرم های پدران چاق را بررسی می کردند، دریافتند که اسپرم های آن ها رشته های ملکولی microRNA تغییر یافته دارند که بیان ژنی را تنظیم می کند. بیان microRNA تغییر یافته مشابهی نیز در بافت پستان زاده های مونث آن ها یافت شد.

افزایش وزن تولد نیز بین زاده های مذکر پدران چاق دیده شد ولی محققین اعتقاد دارند که این یافته از نظر آماری اهمیت چندانی ندارد.

به طور کلی، نویسنده این مقاله اعتقاد دارد microRNA ها اطلاعات اپی ژنتیکی را از پدران چاق به دخترانشان منتقل می کنند. به عبارتی در حیوانات، وزن پدر هنگام لقاح، هم وزن زاده های مونث را هنگام تولد و در دوران کودکی و هم خطر ابتلا به سرطان پستان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیقات در موش انجام شده است ولی تاکید مجددی برای یافته های اخیر در انسان است که نشان می دهد مردان چاق تغییرات اپی ژنتیکی مهمی در اسپرم هایشان نسبت به مردان با وزن متناسب دارند. این تغییرات اپی ژنتیکی در اسپرم عواقبی برای خطر سرطان نسل بعد به همراه خواهد داشت.

تا زمانی که نتیجه این تحقیقات روی مردان نیز به اثبات برسد بهتر است به راهنمایی ها و نصیحت های پیرامون رژیم غذایی متعادل برای زنان و مردان، حفظ وزن بدن در محدوده مناسب و سبک زندگی درست پایبند باشیم. زیرا این عوامل نه تنها برای ما بلکه برای سلامت نسل های بعدی ما نیز مفید هستند. 

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید