×
پیش‌بینی اولیه‌ی دیابت بارداری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

پیش‌بینی اولیه‌ی دیابت بارداری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک


یک مطالعه آینده نگر در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) که دیابت بارداری (GDM) در آنها بیشتر بروز کرده بود انجام شد.

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال شایع زنان در سنین باروری است  و به طور شایع با اختلالات متابولیکی مانند دیابت و چاقی مرتبط است.

زنان با سابقه سندرم تخمدان پلی کیستیک و مبتلا به دیابت بارداری، با بروز بیشتر عوارض دیابت وعدم تحمل گلوکز پس از زایمان روبرو هستند.

عوامل خطر در روزهای اول بارداری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) برای بروز دیابت بارداری (GDM) به خوبی مشخص نشده است.

برای روشن کردن این موضوع مطالعه آینده نگری انجام شده است.

معیارهای ورود به مطالعه سنین 45-18 سال، تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک قبل از لقاح، بارداری تک قلو و ثبت نام در سه ماهه اول بارداری بود.

وجود بیماری های مزمن از جمله دیابت، فشارخون و بیماری های تیروئید، کلیه و قلبی عروقی باعث خروج زنان از مطالعه شد و در نهایت این یافته ها در نشست سالانه انجمن غدد درون ریز ارائه شد.

248 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بین سال های 2011 تا 2013 از بین  جمعیت 25000 نفری زنان باردار دراین مطالعه ثبت نام کردند و از اولین ویزیت بارداری تا زایمان پیگیری شدند.

نمونه خون در اولین ویزیت برای بررسی هورمون های متابولیک جمع آوری شد.

معیار تشخیص دیابت براساس انجمن دیابت امریکا در سال 2013 انجام تست تحمل 75 گرم گلوکز خوراکی (OGTT) بود، که در بین هفته های 28-24 بارداری انجام می شد.

از بین 248 زن، در 75 نفر (30.2 درصد) دیابت بارداری بروز کرد ودر 173 نفر (69.8 درصد) نتیجه تست تحمل گلوکز خوراکی طبیعی بود.

انجام این آزمایش در اوایل بارداری با احتمال بیشتری بروز دیابت بارداری را در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک آشکار کرد.

مطالعات آینده می توانند با تشخیص دیابت بارداری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بر اساس تحقیقاتی که تا کنون انجام شده به این مدل پیش بینی اعتبار بخشند .

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید