×
رابطه‌ی بارداری زنان در سنین بالا با استرس و افسردگی دختران جوان آ‌ن‌ها

رابطه‌ی بارداری زنان در سنین بالا با استرس و افسردگی دختران جوان آ‌ن‌ها

خانم هایی که در سنین بالا باردار می شوند همواره نگرانی هایی بابت گذراندن دوران بارداری خود و همچنین تاثیراتی که این موضوع می تواند بر جنینشان داشته باشد، دارند. اما تبعات بارداری در سنین بالا تنها محدود به دوران بارداری و تولد نوزاد نیست. محققان در مطالعاتشان به این نتیجه رسیده اند که دخترانی که مادرانشان در دوران بارداری بین 30 تا 34 سال سن داشته اند، در سن 20 سالگی استرس بیشتری در مقایسه با دخترانی که مادران جوان داشته اند، تجربه می کنند. همچنین دختران مادرانی که سن بالاتر از 35 سال داشته اند، سطح استرس، تنش و افسردگی بالاتری دارند.

ارتباطی که دانشمندان پس از انجام تحقیقات، بین سن مادر در زمان تولد کودک و وضعیت ذهنی دختر در بزرگسالی یافتند، رابطه علت ومعلولی نیست و هنوز دلیل خاصی برای تاثیر فاکتور سن مادران بر رفتار دختران اعلام نشده و ممکن است این امر الزاما دلیل بیولوژیکی نداشته باشد. دلایلی مانند اختلافات فاحش سنی بین مادر و دختر می تواند عامل ایجاد تنش و استرس در دختران باشد. مادری که در 30 سالگی صاحب فرزند شده، زمانی که فرزندش 20 ساله می شود، در حال عبور از 50 سالگی است، و همین موضوع می تواند در دختران که به طور مشخص و بر اساس تحقیقات انجام شده، بیشتر از پسران نگران سلامتی مادرانشان هستند، تنش و استرس ایجاد کند. ضمن اینکه بررسی ها نشان داده است  سن مادر در زمان تولد تاثیر چندانی بر رفتارهای نوجوانی پسر ندارد. در مورد تاثیر سن پدر در زمان تولد بر پسر و دختر هنوز نتیجه خاصی در تحقیقات حاصل نشده است.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید