×
رابطه‌ی جنسی و احتمال بارداری

رابطه‌ ی جنسی و احتمال بارداری

بررسی‌های تازه نشان می‌دهد زنان با داشتن رابطه‌ی جنسی در طول چرخه‌ی قاعدگی توانایی دستگاه ایمنی بدن‌شان را ارتقاء داده و احتمال باردار شدن خود را افزایش می‌دهند.

دکتر ترنت لورنز، استاد مدرسه‌‌ی پزشکی دانشگاه ایندیانا و سرپرست این پژوهش گفت: "پس از مطالعه بر روی بیش از 30 زن 25 تا 35 ساله به این نتیجه رسیدیم که برقراری رابطه‌ جنسی مستمر در چرخه‌ی ماهانه‌ی زنان احتمال بارداری را به طور چشم‌گیری افزایش خواهد داد ."

او افزود: "این نخستین بار است به این نکته رسیده‌ایم که برقراری رابطه‌ی جنسی مکرر می‌تواند احتمال بارداری را علاوه بر تقویت دستگاه ایمنی بدن افزایش دهد، اما هنوز نمی‌توان به این پی برد که چگونه تقویت دستگاه ایمنی بدن، به تقویت بارداری کمک می‌کند؟ "

دانشمندان انگلیسی در سال 2012 پی بردند دستگاه ایمنی بدن زن پس از تولد نوزاد و چرخه‌ی قاعدگی تغییر می‌کند اما این اولین بار است که مشخص می‌شود برقراری رابطه‌ جنسی می‌تواند نقش اساسی در تقویت دستگاه ایمنی بدن داشته باشد.

دکتر لورنز ادامه داد: "بدن یک زن برای حفاظت از خود به حیله و نیرنگ احتیاج دارد و وجود اسپرم یا جنین، شرایط را برای گول خوردن دستگاه ایمنی و تقویت آن فراهم می‌کند."

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید