×
روحیه‌ی مادران باردار کم سن و سال

روحیه‌ی زنان باردار کم سن و سال

بارداری در هر سن و سالی می‌تواند تحت تأثیر شرایط محیطی و شخصی فرد، اثرات متفاوتی بر روحیه و عواطف مادر داشته باشد اما در سنین اوایل جوانی به سبب تمرکز بیش از حد فرد بر خود، ظاهر جسمی و موقعیت‌های شغلی خود، باعث نارضایتی اغلب زوجین خواهد شد. معمولاً فرزندانِ این مادران بیشتر دوران کودکی خود را نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود سپری خواهند کرد.​

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید