×
شیردهی و مصونیت مادر از ابتلا به دیابت

شیردهی و مصونیت مادر از ابتلا به دیابت 


یک گروه از دانشمندان رشته‌های مختلف علمی در مونیخ سوخت و ساز بدن زنان مبتلا به دیابت حاملگی را پس از زایمان مورد بررسی قرار داده است. همکاری دانشگاه فنی مونیخ و یک مرکز تحقیقات آلمانی دیابت، نشان داد شیردهی بیش از سه ماه مادران، تغییرات سوخت و ساز بلندمدتی را در بدن‌شان به وجود می‌آورد. این تحقیق نشان داد چهار درصد از زنان باردار آلمانی پیش از تولد فرزندشان دچار دیابت حاملگی می‌شوند. اگرچه سطح قند خون آنان بلافاصله پس از زایمان به سطح طبیعی بازمی‌گردد، ولی یکی از هر دو مادر مبتلا به دیابت بارداری طی ده سال آینده به دیابت نوع دو مبتلا می‌شود. در حالی که مشخص شده، شیردهی می‌تواند به دلایل نامشخصی این خطر را کاهش دهد.

در مطالعات قبلی محققان نشان دادند که شیردهی بیشتر از سه ماه دارای اثر حفاظتی در مقابل ابتلا به دیابت، طی پانزده سال بعد از دیابت حاملگی است و در مطالعه اخیر تأثیر سوخت و ساز بدن بر ایجاد آن را مورد بررسی قرار دادند.

دانشمندان در آزمایش‌ها حدود 200 بیمار با سابقه‌ی ابتلا به دیابت حاملگی را مورد بررسی قرار دادند. از شرکت‌کنندگان در این مطالعه، آزمایش خون ناشتای قبل از مصرف شربت قند و بعد از آن گرفته شد. سپس دانشمندان از مقایسه نمونه‌ها، 156 تفاوت و اختلال متابولیسمی را شناسایی کردند. این زنان به طور میانگین سه سال و نیم پیش از آن زایمان کرده بودند.

برای اولین بار دکتر دانیلا از مرکز تحقیقات دیابت گزارش کرد که تفاوت قابل توجهی در مقایسه سوخت و ساز بدن زنانی که بیش از سه ماه شیردهی داشتند نسبت به زنانی که کمتر شیردهی داشتند وجود دارد. طولانی‌تر بودن دوره شیردهی با تغییر در ساخت فسفولیپیدها و کاهش غلظت اسیدهای آمینه پیچیده در پلاسمای خون مادر در ارتباط است. جالب اینجاست که اختلالات متابولیسمی مطالعات قبلی با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 در ارتباط بودند.

یافته‌های حاصل از این مطالعه بینش جدیدی را در مورد سِیر بیماری‌های متابولیکی تحت تأثیر شیردهی و ایجاد مصونیت آن ارائه می‌کند. همچنین توضیح می‌دهد که شیردهی یک مداخله مقرون به صرفه با هدف کاهش خطر طولانی‌مدت ابتلا به دیابت نوع 2 در زنان مبتلا به دیابت حاملگی است.

در آینده، دانشمندان از این دانش برای تبدیل آن به روش‌هایی برای توصیه‌‌های درمانی استفاده می‌کنند. به طور میانگین زنان مبتلا به دیابت حاملگی میزان و مدت‌زمان شیردهی کمتری از مادران غیر دیابتی دارند. در حال حاضر هدف از این علم ایجاد راهکارهایی برای بهبود و تشویق مادران مبتلا به دیابت بارداری به شیردهی است.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید