×
تأثیر فاصله‌ی بارداری اول و دوم بر زایمان زودرس

تأثیر فاصله بارداری اول و دوم بر زایمان زودرس


در یک مطالعه محققان گزارش داده‌اند که فاصله انداختن بین دو حاملگی، تأثیر زیادی بر روی خطر زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد دارد.

زایمان زودرس شایع‌ترین علت عوارض نوزادی در جهان توسعه یافته است. عامل اصلی خطر برای تولد زودرس، تولد زودرس قبلی به حساب می‌آید. به علاوه به نظر می‌رسد هم فاصله‌ی زمانی کوتاه مدت و هم بلندمدت بین حاملگی‌ها نیز در ایجاد خطر زایمان زودرس مؤثر باشد. این مطالعه زنان با تولد نوزاد نارس قبل از هفته 37 حاملگی در اولین بارداری را مورد پژوهش قرار داده و ارتباط بین فاصله تا حاملگی بعدی و خطر عود را مورد بررسی قرار داد. مطالعه نشان داد که فاصله کمتر از 12 ماه باعث افزایش خطر تولد زودرس شدید در زنانی که دچار زایمان زودرس در اولین بارداری خود بودند می‌شود.

در این مطالعه، 11535 زن با سابقه تولد نارس نوزاد در بارداری اول و فواصل متغیر تا بارداری بعد و تأثیر بر تولد پس از آن ارزیابی شده است. تغییرات فاصله بین دو بارداری می‌تواند به عنوان یک استراتژی درمانی برای کاهش عود خودبه‌خودی زایمان زودرس مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین توصیه می‌شود زنان با سابقه زایمان زودرس بارداری بعدی را حداقل تا یک سال بعد به تعویق اندازند تا از حاملگی زودرس بعدی جلوگیری کنند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید