×
تاثیر تست PGS یا غربالگری ژنتیکی پیش از لانه گزینی بر افزایش درصد موفقیت لقاح آزمایشگاهی (IVF)

تاثیر تست PGS یا غربالگری ژنتیکی پیش از لانه گزینی بر افزایش درصد موفقیت لقاح آزمایشگاهی (IVF) 

لقاح آزمایشگاهی که به دنبال بررسی میزان DNA های غیرطبیعی در جنین های حاصل از IVF انجام می گردد، توانسته نرخ باروری را در مراکز باروری آمریکا که این تست را ارائه می دهند، افزایش دهد. در تستی که ذکر شد، کیفیت جنین های حاصل از IVF ارتقا پیدا نمی کند، بلکه این امکان به پزشکان داده می شود تا سالم ترین جنین را انتخاب کنند.

بسیاری از کلینیک های باروری، روشی به نام غربالگری ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGS) را برای پیدا کردن جنین هایی که عدد کروموزومی (ساختارهایی که محتوای ژنتیکی انسان را حمل می کنند) اشتباه دارند، به کار می برند. ناهنجاری‌ های کروموزومی یکی از اساسی ترین دلایل عدم توانایی جنین در لانه گزینی و در نهایت سقط است. حتی با غربالگری ژنتیکی پیش از لانه گزینی که هزینه بالایی هم دارد، حدود یک سوم موارد منجر به بارداری موفق نمی شوند.

محققین در آزمایش هایشان به این نتیجه رسیدند که بسیاری از جنین هایی که بعد از PGS نیز موفق به لانه گزینی نشده اند، دارای میزان بالا و غیرطبیعی DNA از ساختارهایی به نام میتوکندری بودند. میتوکندری ها انرژی سلول را تامین می کنند و سلول سالم شامل صدها میتوکندری است. براساس این یافته ها تستی طراحی شد که درآن تعداد کمی از سلول هایی که از جنین با دقت جدا شده اند می توانند برای میزان DNA میتوکندریایی موجود بررسی شوند.

امروزه از هر روش پیشنهادی که تعداد انتقال ناموفق جنین ها را کاهش دهد، استقبال می شود. این مطالعه نشان می دهد که میتوکندری نیز در پازل پیچیده ناباروری نقش مهمی ایفا می کند.

دانشمندان مطمئن نیستند که چرا برخی جنین ها افزایش ناگهانی در DNA میتوکندریایی نشان می دهند یا این امر چگونه بر توانایی آن ها در لانه گزینی اثر می گذارد. یک احتمال این است که جنین های معیوب، برای تامین بیشتر انرژی برای بقا میتوکندری های بیشتری می سازند اما در نهایت دوام نمی آورند و زنده نمی مانند.

این تست ها جنین را در شرایط بهتر از آن چیزی که در ابتدا بود، قرار نمی دهند. درنتیجه هنوز هم بیمارانی هستند که بسیاری از آن ها جنین هایی که قادر به ادامه زندگی باشند تولید نمی کنند. در نتیجه این تست نمی تواند یک شبه نرخ بارداری های آینده را برای هر بیمار تضمین کند اما در هر صورت کمک کننده خواهد بود.

این تست پیشنهادی نیاز به کارو مطالعه بیشتر دارد و باید قبل از اجرای بالینی آن، اعتبار لازم را به دست آورد.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید