×
تخمدان پلی‌کیستیک و یک عارضه‌ی جنینی دیگر

تخمدان پلی‌کیستیک و یک عارضه‌ی جنینی دیگر

مطالعات نشان داده است کیست‌های تخمدانیِ زنان باردار می‌تواند ابتلا‌ی جنین به بیماری اوتیسم را در آینده زیاد کند. احتمالاً افزایش در سطح هورمونی و تماس جنین با آن، باعث افزایش ابتلا به این بیماری شده است.

از بررسی کودکان سالم و مبتلا، متوجه بروز بیش‌تر این بیماری در کودکانی شدند که در دوران جنینی به هر دلیلی بیش‌تر با هورمون‌های جنسیِ مختص مردان در ارتباط بوده‌اند. در واقع اکثر این کودکان از مادرانِ دارای اضافه‌وزن بیشتر و مبتلا به تخمدان‌های پلی‌کیستیک متولد شده بودند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید