×
رحم اجاره‌ای

رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین

بارداری با رحم اجاره‌ای چندین شکل دارد که در همه‌ی آن‌ها نوزاد متولدشده از نظر ژنتیکی هیچ ارتباطی با مادر جایگزین ندارد زیرا جنین از اسپرم و تخمک مادر و پدر اصلی ایجاد شده است. زنانی که رحم فعال ندارند یعنی مادرزادی فاقد رحم هستند ؛ رحم آن‌ها بسیار کوچک است و قادر به نگه‌داری جنین نیست ؛ رحم دچار چسبندگی است یا زنانی که بارداری برای آن‌ها با خطر جدی همراه است، ممکن است لقاح آزمایشگاهی (IVF​) را با استفاده از رحم اجاره‌ای انجام دهند. در این مورد، جنین زوج در رحم زن دیگری قرار داده می‌شود تا مراحل تکوین و تولد خود را طی کند.

ناباروری