×
سوال

از کجا بفهمم برایم آمپول رگام تزریق کرده اند یا خیر؟

سلام، من RH منفی هستم و شوهرم مثبت. بخاطر ناهنجاری جنینم سقط و کورتاژ انجام دادم. آیا باید روگام می زدم؟ از کجا بفهمم روگام رو زدند؟ آزمایش خاصی هست که مشخص کنه مشکلی نداشته باشم برای بارداری بعدی؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
بله، دوست عزیزم. باید آمپول رگام بعد از سقط تجویز می گردید که نسخه شده و از داروخانه تهیه می شود. اگر اطمینان ندارید که آمپول رگام را تزریق نموده اید یا خیر، باید قبل از اقدام به بارداری یا در طی بارداری بعدی آزمایش کومبس غیرمستقیم را انجام دهید.

هر آنچه که باید بدانید